Kansrijk RT Praktijk voor Remedial Teaching regio Nijmegen, Malden, Molenhoek, Beek en Berg en Dal

Werkwijze  Remedial Teaching

De werkwijze van Kansrijk RT is gebaseerd op het handelingsgericht- en oplossingsgericht werken. Afstemming met iedereen die bij het kind betrokken is en aandacht voor de positieve kenmerken van het kind zijn daarbij het uitgangspunt.

Tijdens de begeleiding is er geregeld contact met de leerkracht en/of de intern begeleider van de school van het kind. Het is belangrijk om de werkwijze op elkaar af te stemmen en samen de ontwikkeling van het kind te volgen. Het contact is altijd na toestemming van de ouders en is per e-mail, telefonisch of in een gezamenlijk gesprek. 

Intakegesprek

Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos en is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen. Tijdens het gesprek wordt besproken waar uw kind moeite mee heeft en wat zijn of haar sterke kanten zijn. Bovendien wordt de werkwijze toegelicht en is er ruimte voor vragen. 

Kindgesprek

Indien het kind wordt aangemeld voor remedial teaching wordt er een gesprek gepland met het kind om samen een plan van aanpak op te stellen. Op die manier wordt het kind uitgedaagd om zelf actief bezig te zijn met zijn of haar leren. 

 

Inventariseren en clusteren van informatie

Alle verkregen informatie wordt door de remedial teacher geïnventariseerd en geclusterd. Indien de informatie van het kind, de ouders en school niet voldoende is volgt handelingsgerichte diagnostiek. Handelingsgerichte diagnostiek is doelgericht van vraag naar antwoord. 

Opstellen handelingsplan

Aan de hand van de analyse van de gegevens wordt een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan zijn de pedagogische en didactische behoeften van het kind vertaald in een gerichte aanpak met concrete doelen. In gezamenlijk overleg wordt het handelingsplan besproken en afspraken gemaakt. 

Remedial teaching

Aan de hand van het overeengekomen handelingsplan zal de RT starten. Samen met het kind wordt gewerkt aan de doelen die met het kind zijn opgesteld. Het kind is zelf betrokken bij het leerproces. De ontwikkelingen worden benoemd, zodat succeservaringen worden opgedaan. Binnen de RT staat leerplezier, zelfvertrouwen en reflectie centraal. Indien de school toestemming geeft kan de RT ook binnen de schooltijden worden gegeven.

Evaluatie en vervolg

Bij de evaluatie worden de resultaten besproken en de doelen geëvalueerd. Samen wordt bekeken of en hoe verdere begeleiding gewenst is.

MAAK EEN AFSPRAAK"Als je kind problemen heeft bij het leren,
dan is Remedial Teaching een mogelijkheid
om hem of haar te helpen het leren weer leuk te vinden"

 

 

Kansrijk RT - Praktijk voor Remedial Teaching in Malden, Groesbeek, Molenhoek, Beek-Ubbergen en Nijmegen

Kansrijk RT - Praktijk voor Remedial Teaching in Nijmegen, Malden, Molenhoek, Groesbeek, Beek, Leuth, Cuijk en omstreken.

 

Bel 06 - 46 206 203 of stuur een e-mail