Kansrijk RT Praktijk voor Remedial Teaching regio Nijmegen, Malden, Molenhoek, Beek en Berg en Dal

Lezen en spellen

Gerichte aanpak voor lezen en spellen

Goed kunnen lezen en spellen is een voorwaarde voor succesvol leren. Niet bij alle kinderen ontwikkelt het lezen zich even makkelijk. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk lees- en/of spellingproblemen te ontdekken. Het in een vroeg stadium starten met een gerichte aanpak, geeft een grote kans op succes.

Dyslexie

Als een kind ondanks gerichte oefening en begeleiding niet vooruit gaat met lezen en/of spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Kinderen met dyslexie hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met het foutloos en vlot leren lezen en spellen.

Motivatie en succeservaringen

Binnen Kansrijk RT kan het kind specifieke instructie, ondersteuning en begeleiding krijgen om beter te leren lezen en spellen. Hierbij krijgt de sociaal emotionele kant ook de aandacht. Door te werken vanuit leesmotivatie en succeservaringen, wordt het kind ondersteund in het vloeiend leren lezen. De aanpak gaat volgens de richtlijnen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

 

“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en / of spellen op woordniveau
(Definitie Stichting Dyslexie Nederland, 2004)”

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een denkproces. Het gaat niet alleen om het technisch lezen, maar ook het denken over wat is gelezen en het leggen van relaties. Om te lezen met begrip is kennis, woordenschat en het aanleren van leesstrategieën van belang. Het gaat erom dat het kind goed leert om te gaan met teksten. Kansrijk RT kan kinderen ondersteunen om te komen tot meer (lees-) begrip.

 

CONTACT OPNEMEN"Als je kind problemen heeft bij het leren,
dan is Remedial Teaching een mogelijkheid
om hem of haar te helpen het leren weer leuk te vinden"

 

 

Kansrijk RT - Praktijk voor Remedial Teaching in Malden, Groesbeek, Molenhoek, Beek-Ubbergen en Nijmegen

Kansrijk RT - Praktijk voor Remedial Teaching in Nijmegen, Malden, Molenhoek, Groesbeek, Beek, Leuth, Cuijk en omstreken.

 

Bel 06 - 46 206 203 of stuur een e-mail